Зареждане...

Термини

Често задавани въпроси за електромобилите

AC

Alternating Current - Променлив ток

Променливият ток (АС) е електрически ток, който изменя периодично във времето своята големина и посока. Повечето съвременни електромоботри в електрическите коли са от AC тип. Зареждането също може да е от AC източник, но скоростта е по-ниска (до 43 кВт) от тази при DC източници.

А (Ампер)

Ампер

Ампер е мерна единица за силата на електрически ток, която се означава с буквата А. При електромобилите обикновено служи за указване капацитета на батериите.

Батерия

Батерия е източник на ток, с който се задвижва моторът на електромобил. По-старите електромобили използват оловно-киселонни или NiMH батерии, а по-модерните са оборудвани с литиево йонни батерии. Разработват се и солидни батерии, които в бъдеще може да заменят литиево-йонните.

ДВГ

Двигател с вътрешно горене.

Зареждане

Зареждане е процесът на вкарване на електрически ток в батерията на електромобил. Времето за зареждане на една батерия зависи от нейния капацитет в кВтч и мощността на зарядния източник. Електромобилите могат да се зареждат бавно (от битов електроизточник) и ускорено (от бързи зарядни станции).

DC

Direct Current – Постоянен (прав) ток.

Постоянният ток е електрически ток, който не изменя своята посока във времето. Батериите и генераторите са източници на постоянен ток. Електромоторите на електрическите коли са DC или AC, като DC електромоторите са по-евтини и по-лесни за използване в електромобил.

ДЗУ

Домашно зарядно устройство

Обикновено с големината на кутия за обувки и предназначено за зареждане например в личен гараж. Тези устройства не са задължителни, но могат да ускоряват зареждането и осигуряват надеждна комуникация между електро мрежата и електромобила.

ЕПС

Електрическо превозно средство

Всяко превозно средство, което използва изцяло или частично електромотор за задвижване. Това включва 100% електромобили, плъгин (зареждаеми хибриди), електромобикли с удължен пробег, електромобили с водородни горивни клетки и хибриди.

EREV – ЕУП

Extended Range Electric Vehicle – Електромобил с удължен пробег (ЕУП)

Това е провозно средство, което използва електромотор за задвижване, но също така има двигател с вътрешно горене, който задвижва генератор зареждащ батерията в движение. Сегашните ЕУП могат да се зареждат от зарядни станции или точки и осигуряват електрически пробег до 80 км. За разлика от плъгин хибридите, ЕУП не използват ДВГ за директно задвижване на колелата.

Бързо зареждане

Зареждане на електромобил на специализирана зарядна станция (с мощност 50 кВт) обикновено отнема 20-30 минути до 80% от батерията.

Зарядна станция

Зарядна станция е място оборудвано със специализирано зарядно устройство за електромобили. Може да е в личния ти гараж, на тротоара, на паркинг или друго обществено място.

Зарядна точка

Зарядна точка е място, на което можеш да заредиш от битов или индустриален контакт, без да е оборудвано със специализирано зарядно устройство за електромобили.

кВтч

Киловатчас – мерна единица еквивалетна на енергията прехвърлена или изразходвана за един част от един киловат мощност. Капацитетът на батериите се измерва в киловатчаса. Тази на Nissan LEAF например е 24 кВтч.

Литиево-йонна батерия

Литиево-йонни батерии се използват в повечето съвременни електромобили, защото предлагат по-висока енергийна плътност, мощност и възможност за бързо зареждане. Повечето сегашни електромобили се предлагат с по 8 години гаранция за батерията. След 10 години работа се очаква една електромобилна литиево-йонна батерия да разполага с 80% от първоначалния си капацитет. Такава батерия все още може да се използва, например като източник на енергия за сгради или съхранение на излишна електроенергия.

PHEV

Plug-in Hybrid – Плъгин (зареждаем) хибрид

Това е разновидност на хибриден автомобил, чиято батерия може да се зарежда. Toyota Prius Plug-in е сред най-известните плъгин хибриди на пазара, с електрически пробег до около 20 км. Повечето плъгин хибриди са с ограничен (до около 40 км) пробег на ток. След изчерпване на тока в батерията плъгин хибридите се задвижват чрез своя ДВГ.

Пробег

Пробег е разстоянието, което може да изминеш с едно зареждане на батерията на електромобил.

Регенеративно спиране

Система за възстановяване (рекупериране) на енергия

Система за възстановяване (рекупериране) на енергия използвана в повечето електромобили сработваща при всяко намаляване на скоростта (пускане на педала за ускорение). В този режим електромоторът започва да работи като генератор и произведената от него енергия се зарежда обратно в батерията. Рекуперирането помага за удължаване на пробега, както и за намаляване на скоростта подобно на ефекта "моторна спирачка" при сваляне на по-долна предавка в автомобил с ДВГ.

Трифазен ток

Това е променлив ток използван за индустриални нужди. В AC електромотор трифазният ток се използва вместо монофазен, защото генерира въртеливо магнитно поле от 0 об/мин и обикновено е 150% по-ефективен в същия диапазон на мощност. Казано по друг начин, високият (максимален) въртящ момент става възможен благодарение на трифазната система на AC електромотор.

V2G

Vehicle-to-Grid - Превозно средство-към-мрежа

Това е система, с която включен в електро мрежата електромобил пренася ток обратно към нея. V2G системите помагат за балансиране на електро мрежите в периоди на високо натоварване, намалявайки риска от спирания на тока.