Декларация за поверителност

Идентичност на администратора на данни. За целите на тази декларация за поверителност ("Декларация за поверителност") "администраторът на данни" (т.е. лицето, отговорно за събирането, съхранението и използването на вашата лична информация) е еКарс БГ ООД ("еКарс"), с която можете да се свържете на адрес ул. Горица 6, София 1618 или като изпратите имейл до нашaта поддръжка. В тази Декларация за поверителност, когато казваме "eCars", "ние" или "нас" имаме предвид тази компания. Използването на думата "Група" се свързва с еКарс БГ ООД и нейните дъщерни дружества и всяко холдингово дружество на iBus и всяко дъщерно дружество на това холдингово дружество и всяко дружество, свързано с неговата група от дружества.

Нашият ангажимент към личните данни на нашите играчи. Ние сме собственикът и операторът на уебсайта, намиращ се на адрес elektromobili.bg, както и свързаните с него локални сайтове (наричани общо "Сайтът"). Ние се ангажираме да запазим поверителността на събраните от нас лични данни, като използваме най-добрите в класа технологии и процедури за информационна сигурност, всички в съответствие със стандартите на Европейския съюз за защита на данните.

Цел на тази декларация за поверителност. Цел на тази декларация за поверителност. Целта на тази декларация за защита на личните данни е да ви даде възможност да разберете как събираме, съхраняваме, използваме и защитаваме вашата лична информация и да да разберете какви са вашите права във връзка с тази информация и нейната употреба.

Нашите правни задължения. Ние ще спазваме условията на Законът за защита на личните данни на Република България (може да бъде изменян или актуализиран периодично) ("Законът"), когато обработваме личните ви данни. Вашата лична информация може също да бъде обработена или прехвърлена от нас на други членове на нашата група компании, нашите филиали, нашите агенти и трети страни, които ни предоставят услуги в юрисдикции извън Република България и Европейското икономическо пространство. В този случай ще спазим условията на закона, които гарантират, че личните данни се предават само до такива юрисдикции, които отговарят на различните изисквания за "адекватност" за защита на данните, предвидени в закона.

 

Вашето съгласие с Декларацията за поверителност

 1. Споразумение: Използвайки Услугата, вие ("Потребител" или "Вие") се съгласявате с условията на настоящата Декларация за поверителност, която може да бъде изменена от нас от време на време. Ние ще ви попитаме отделно, когато ни предоставите вашите данни дали сте съгласни да получавате промоционални съобщения от: (a) нас и; (б) доставчици на стоки и услуги от трети страни, с които можем да споделим вашите данни.  Промени: Ние си запазваме правото да променяме от време на време тази Декларация за поверителност. Изменението ще влезе в сила незабавно, след като тези промени бъдат съобщени на сайтовете. Ето защо Ви препоръчваме да посещавате от време на време тази Декларация за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с текущата версия и всички промени, които можем да направим.

Каква информация се събира и с каква цел

 1. Регистрационни данни: Като част от процеса на отваряне на потребителски профил в Сайта и за да ни позволи да предоставяме нашите Услуги, ще Ви помолим да ни предоставите потребителско име, парола, валиден имейл адрес и държава на пребиваване. След като успешно активирате профила си, можете да добавите допълнителна лична информация към потребителския си профил, включително, но не само: вашето име, дата на раждане, пол, както и вашата лична уеб страница, името на потребителския профил на Twitter и добавяането на лична информация по избор в секция "за мен", но нищо от това не е задължително, а само по ваш избор.

Текущо събиране на данни: Освен това, когато използвате Услугата, ние събираме и съхраняваме определена лична информация, включително информация за вашата активност на Сайта и информацията, която се съхранява на Устройството или съответно устройствата, които използвате, за да ни позволи да подобрим Услугите, които Ви предоставяме. Също така използваме "бисквитки", а правилата за тяхното използване са обяснени по-долу

Запазване на данни: Запазване на данни: Запазваме личната ви информация толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, която включва всеки период на историческо задържане, който може да е свързан с регулаторни изисквания. Ние не събираме повече лична информация от нашите Потребители, отколкото е необходимо за нашите цели, а нашите политики за управление на данните включват заличаването на лична информация, която повече не използваме. Ако затворите потребителския си профил при нас, ние ще запазим вашите лични данни за период от 24 (двадесет и четири) месеца, за да можем да изпълним нашите регулаторни и правни задължения и да се защитим от всякакви претенции. Личната информация, която не е необходима за тези цели, ще бъде изтрита след този период.

Цели: Ние, членовете на нашата група от дружества, нашите филиали и трети страни, които предоставят услуги на нас или на нас от наше име, ще използват вашата лична информация за целите на осъществяването на нашата дейност и предоставянето на нашите Услуги на Вас. По-конкретно, това включва следните цели (но също така си запазваме правото да използваме вашата лична информация за други цели, които са разумно съпътстващи бизнеса с предоставянето на Услугата):

  • да предоставяме информация и/или услуги на Вас;
  • идентификация и проверка;
  • статистически анализ и проучване;
  • проучване и развитие;
  • маркетинг, маркетингови проучвания, клиентски проучвания и профилиране на клиентите;
  • анализ на информацията;  и
  • за спазване на всички видове регулаторни изисквания.

Условия за обработка на лична информация

 1. Условия: Ще обработваме вашата лична информация по различни причини, всяка от които е съобразена със съответните закони за защита на данните.

Съгласие

Обработката на вашата лична информация ще бъде преди всичко необходима, за да Ви предоставим нашите Услуги. Понякога може да поискаме вашето съгласие за обработване на лична информация по дискретен начин. В този случай вашата лична информация ще бъде обработена в съответствие с това съгласие и ще можете да се оттеглите от това съгласие писмено по всяко време. Като пример, вашето съгласие ще ни бъде необходимо, за да ви изпращаме маркетингови и промоционални съобщения..

Изпълнение на договор и спазване на правно задължение

Може също да е необходимо да обработваме вашата лична информация, когато това е необходимо за изпълнението на договор (като например Общите правила и условия, когато отваряте Потребителски Акаунт) или за да можем да изпълним различните ни юридически отговорности.

Оправдани интереси

И накрая, можем също така да обработим вашата лична информация, когато смятаме, че подобна обработка е в нашите законни интереси и при условие, че такава обработка няма да навреди на вашите интереси, права и свобода. Примери за обработка от наша страна в съответствие с оправдани интереси биха включвали: (i) когато разкриваме вашата лична информация на компании в нашата група след преструктуриране или за вътрешни административни цели; (ii) когато установим, че определени компании могат да ви предложат допълнителни ползи за нашите услуги или да ни предоставят ценна информация за вашето използване на нашата услуга; (iii) обработка с цел осигуряване на мрежова и информационна сигурност, включително предотвратяване на неоторизиран достъп до нашата електронна съобщителна мрежа; (iv) спазване на регулаторни и законови изисквания.

 

Споделяне на информация, оповестяване и получатели

 1. Специфични видове споделяне. Можем да разкрием вашата лична информация, по следните начини:
  • на всеки поисквател, ако това се изисква от закона или от регулаторен орган;
  • на всеки регулаторен орган или институция;
  • на трети страни, които предоставят услуги за нас или от наше име;
  • на трети лица за маркетингови цели, при условие че сте дали съгласие или не сте възразили, според случая, както е описано в раздел 9 по-долу;
  • на която и да е трета страна, която купува нас или нашата дейност или която и да е част от нас или нашата дейност;
  • ако вярваме добросъвестно, че такова действие е необходимо:
   i. да спазваме който и да е закон или да се съдействаме с правен казус, в който участваме;
   ii. да защитаваме нашите права или собственост;
  • с вашето съгласие;
  • за възстановяване след бедствие; или
  • както е посочено в раздел 5 по-долу.
 2. Допълнително споделяне: В допълнение към конкретните примери за споделяне на информация, изброени по-горе, можем да разкрием вашата лична информация на нашите служители, служители на други компании в нашата група, нашите агенти и трети страни доставчици на услуги, които използват вашата лична информация, за да ни предоставят информация за вашето използване на нашите Услуги.
 3. Комбинирани лични данни: Ние може да съчетаем вашата лична информация, събрана от вашето ползване на Услугата в съответствие с тази Декларация за поверителност, с друга информация, събрана от използването на други услуги, управлявани от всяка друга компания в нашата корпоративна група, както и всички продукти, свързани или спомагателни за тях, включително мобилни и социални мрежови услуги. Ние ще обработим тази комбинирана информация в съответствие с тази декларация за поверителност и ще я използваме за целите, изложени в нея.

Конфиденциалност

 1. Какво правим ние? Положили сме значителни усилия да защитим поверителността на идентичността, предпочитанията и другата информация, която сме събрали за отделните си потребители, и няма да допуснем съзнателно достъп до тази информация на никого извън нашата група, освен до самия Потребител или другите начини описани в тази Декларация за поверителност. Направили сме значителна инвестиция в нашите сървъри, бази данни, резервни копия, защитна стена и технологии за шифроване, за да защитим информацията, която събираме и обработваме. Тези технологии се използват като част от най-съвременната архитектура за сигурност.

Какво може да направите вие? Какво можете вие да направите? Вие също трябва да играете Вашата роля в защитата на вашата лична информация. Вашите идентификационни данни за вход са поверителни и сте задължени да пазите по всяко време паролите си за вход и да полагате максимални усилия, за да защитите тяхната тайна и поверителност.

Конфиденциални граници

 1. Правно изисквани оповестявания. Поради правната, регулаторна и охранителна среда, в която работим, при определени обстоятелства може да се наложи да разкрием лична информация за нашите потребители без да ни бъде бъде позволено да Ви информираме, че сме го направили. Ние ще положим разумни усилия да ограничим това разкриване до следното: (а) когато вярваме добросъвестно, че сме длъжни да направим това в отговор на призовка, заповед или друг правен процес или задължение към нас; или б) когато е разумно необходимо да се идентифицират, да се контактуват или да се предприемат правни действия срещу лица за запазване и/или прилагане на нашите права. Освен това, моля, имайте предвид, че може да разкрием Вашето потребителско име, име, дата на раждане, адрес, град, окръг, пощенски код, държава, телефонен номер, имейл, дейност по сметката, комуникации с други потребители, на наши агенти от трети страни или на официални правителствени органи, тъй като ние, по наше усмотрение, смятаме, че е необходимо или подходящо във връзка с разследване на изпиране на пари, измама, нарушаване на интелектуалната собственост, пиратство или друга незаконна дейност или дейност, която може да ни постави под правна отговорност.
 1. Групов маркетинг. Можем да използваме вашия имейл адреса и телефонния номер, за да Ви предоставим новини, промоции и други маркетингови оферти от нас. Ако вече не искате да получавате тези промоционални съобщения, бюлетини и маркетингови оферти, можете да се откажете от получаването им, когато се регистрирате първоначално при нас, или впоследствие като следвате инструкциите за отказ, включени във всяка комуникация. Също така имате право по всяко време да ни уведомите, че не желаете да получавате рекламни съобщения от нас и можете да го направите, като изпратите имейл до отдел "Поддръжка".
 2. Оферти на трети страни за стоки и услуги. Когато ни предоставите вашето съгласие за това, ние също може да споделяме вашия имейл адрес и телефонен номер с трети страни, за да могат те да ви изпращат оферти за своите стоки и услуги. Можете да поискате по всяко време да не получавате такива оферти, като изпратите празно съобщение с думата "Remove" от формата за контакт на сайта. Ако поискате да не получавате тези оферти, ще премахнем данните ви от нашите списъци с маркетингови дистрибуции и от бъдещи списъци, които можем да споделим с нашите маркетингови партньори. Ще трябва обаче да прекратите абонамента си отделно от маркетинговите съобщения, изпратени от партньори, които са получили вашите данни за контакт от нас, преди да ни изпратите вашата молба да бъдете премахнати от нашите списъци..
 3. Публичност. Ние ще използване вашите данни и имена в публикувани от нас материали само с вашето съгласие.

Вашите права във връзка с Вашата информация

 1. Право да поискате информация за вас. Стремим се да поддържаме нашата информация възможно най-точна. Можете да се свържете с нас по всяко време, за да прегледате, промените, да получите копие от информацията си или да промените или коригирате данните си в съответствие с правата Ви по Закона. В този случай може да изискаме доказателства и да сме удовлетворени от предоставените документи за самоличност преди да предприемем каквото и да е действие свързано с промени. За да се свържете с нас, за да упражнявате някое от вашите права, както е посочено в тази клауза 12 моля свържете се с нас от формата за контакт на сайта. При определени обстоятелства можем да наложим малка такса за покриване на разходите за администриране на всяка молба, подадена от вас в това отношение, или да разгледаме заявката ви в съответствие със Закона, както е приложимо.
 2. Допълнителни права. Вие имате следните права свързани с вашата лична информация:
  • право на възражение срещу действия, които могат да причинят или причиняват вреда, или дискомфорт;
  • право на възражение срещу вземането на автоматични решения;
  • право при определени обстоятелства да бъдат отстранени, блокирани, изтрити или унищожени неточни лични данни; и
  • право на искане за обезщетение за вреди, причинени от нарушение на Закона за защита на данните.

Ако се свържете с нас във връзка с вашите права, ние ще направим всичко възможно, за да отговорим на вашето искане или възражение. Моля, имайте предвид обаче, че не всички права са абсолютни.

Бисквитки

 1. Бисквитките" са текстови документи с информация, която се изтегля на вашия персонален компютър, преносим компютър или мобилно устройство (всяко от които "Устройства"), когато посещавате уеб сайт. След това те се изпращат обратно на уебсайта при всяко следващо посещение или на друг уебсайт, който разпознава тези "бисквитки". Моля, вижте: www.allaboutcookies.org за информация за това какво са "бисквитките" и какво правят.
 1. Бисквитките са много полезни и се използват за много различни цели. Те включват възможност за ефективно навигиране между страниците, запомняне на вашите предпочитания и като цяло подобряване на потребителския опит. Понякога "бисквитките" се използват, за да се гарантира, че рекламите, които виждате онлайн, са подходящи за вас и вашите интереси. Използваме "бисквитки", за да проследяваме препратки към нашите сайтове, да запомним вашите предпочитания и да генерираме анонимни статистически данни, които използваме, за да подобрим опита на потребителите на нашите сайтове. Ние също така използваме "бисквитки", за да измерваме ефективността на нашите рекламни кампании, да ограничаваме колко пъти виждате реклама, да запомним, че сте посетили уебсайт и да предоставяте реклами, които са по-подходящи за вашите интереси.

Подробна информация за "бисквитките" и начина, по който ги използваме в Сайта може да бъде намерена на нашата страница с Политика за използване на бисквитки, която също така предоставя и линк, на който може да намерите информация за това как да изтриете или деактивирате "бисквитките“.

Допълнителна информация

 1. Насреща сме да ви предоставим допълнителна информация за това как защитаваме и използваме вашата лична информация. За тази цел просто се свържете с нас от формата за контакт на сайта.

Последна промяна по тази Декларация за поверителност: 21 май, 2018